Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis, CF)

Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis, CF)

H κυστική ίνωση αποτελεί μία από τις συχνότερες κληρονομήσιμες παθήσεις στο δυτικό κόσμο, με συχνότητα εμφάνισης 1:2500 γεννήσεις. Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο και η συχνότητα των φορέων της υπολογίζεται στα 1:20-1:25 άτομα.

Είναι μία σοβαρή πάθηση, που επηρεάζει πολλά όργανα όπως το αναπνευστικό, παγκρεατικό και πεπτικό. Στους άνδρες, κάποιες μεταλλάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν στειρότητα (αμφοτερόπλευρη έλλειψη σπερματικού πόρου (CBAVD).

Κυστική Ίνωση

Μοριακή Βιολογία Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση