Μοριακή ανίχνευση χλαμυδίων

Εντοπισμός και Αντιμετώπιση της Σιωπηλής Νόσου

Μοριακή Ανίχνευση Χλαμυδίων - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Η μόλυνση από χλαμύδια, στο γεννητικό σύστημα, προκαλείται από το βακτήριο Chlamydia trachomatis και αποτελεί μία από τις συχνότερες σεξουαλικά μεταδιδόμενες βακτηριακές λοιμώξεις.

Χαρακτηρίζεται και ως «σιωπηλή νόσος», αφού τα άτομα, που έχουν προσβληθεί δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα και δεν αναζητούν θεραπευτική αντιμετώπιση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται χρόνια λοίμωξη στο γεννητικό σύστημα οδηγώντας σε σοβαρές επιπλοκές όπως χρόνια φλεγμονώδη νόσο του αναπαραγωγικού συστήματος, υπογονιμότητα και αποβολές.

Η μόλυνση από χλαμύδια προσβάλλει στις γυναίκες τον τράχηλο της μήτρας και τις σάλπιγγες, ενώ στους άνδρες, την ουρήθρα και την επιδιδυμίδα.

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι:

  • ανάλυση που γίνεται με ανίχνευση του γενετικού υλικού (DNA) του βακτηρίου Chlamydia trachomatis με ειδικούς εκκινητές με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου (real time).
  • Βιολογικό Υλικό, τραχηλικό ή ενδομήτριο.