Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Zystische Fibrose (Cystic Fibrosis, CF) - Mitose IVF-Klinik in Griechenland

Zystische Fibrose (Cystic Fibrosis, CF)

Zystische Fibrose stellt eine der häufigsten Erbkrankheiten in der westlichen Welt mit einer Inzidenz von 1:2500 Geburten dar. Sie wird autosomal-rezessiv vererbt bei einer Trägerhäufigkeit von 1:20 – 1:25 Personen.

Εs handelt sich um eine schwere Erkrankung, die viele Organe, wie Atmungsorgane, Pankreas und Organe des Magen-Darm-Traktes betrifft. Bei Männern können einige Mutationen Unfruchtbarkeit verursachen (bilateraler Mangel an Samengang (CBAVD).

Zystische Fibrose - Zentrum für In-Vitro-Fertilisation „Mitosis“