Μοριακή Ανίχνευση Μολυσματικών Παραγόντων

Χρειάζεται η Μοριακή Ανίχνευση Μολυσματικών Παραγόντων Ενδομητρίου Ασυμπτωματικών Γυναικών με ιστορικό Υπογονιμότητας πριν της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή/Σκοπός

Μία χρόνια λοίμωξη του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος από σεξουαλικώς μεταδιδόμενους μικροοργανισμούς, που παραμένει αθεράπευτη, μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή του ενδομητρίου, προκαλώντας έτσι σοβαρές επιπλοκές όπως αποβολή, φραγμό των σαλπίγγων και υπογονιμότητα. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη ασχοληθήκαμε με την ανίχνευση των βακτηρίων Chlamydia trachomatis, Ureoplasma, Mycoplasma hominis και Mycoplasma genitalium, καθώς και του ιού του απλού έρπητα (HSV I/II), έτσι ώστε να προσδιοριστεί το ποσοστό της παρουσίας τους στο ενδομήτριο ασυμπτωματικών γυναικών με ιστορικό υπογονιμότητας.

Υλικά/Μέθοδος

Σε 120 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 37,9 (± 5,3), που αντιμετώπιζαν προβλήματα γονιμότητας, έγινε λήψη ιστού ενδομητρίου, το οποίο ελέγχθηκε για την ανίχνευση γενετικού υλικού των βακτηρίων C. trachomatis, Ureoplasma, M. hominis, M. genitalium και του ερπητοϊού HSV (I/II) χρησιμοποιώντας την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real time PCR).

Αποτελέσματα

Συνολικά, ανιχνεύθηκαν 3 δείγματα θετικά για το βακτήριο C. trachomatis (2.5%), 7 δείγματα θετικά για το βακτήριο Ureoplasma (5.8%), 1 δείγμα θετικό για το βακτήριο M. hominis (0.8%) ενώ κανένα δείγμα δε βρέθηκε θετικό για το βακτήριο M. genitalium και τον ερπητοϊό HSV I/II.

Συμπεράσματα:

Ο απευθείας έλεγχος κυττάρων, προερχόμενων από το ενδομήτριο γυναικών με ιστορικό υπογονιμότητας, για την παρουσία σεξουαλικών μεταδιδόμενων μικροοργανισμών χρησιμοποιώντας μεθόδους υψηλής ευαισθησίας, αποτελεί ένα επιπλέον μέσο για τον καλύτερο εντοπισμό «σιωπηλών» μολύνσεων συμβάλλοντας στην επιτυχία ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Απο τους:

Βάια Γώτα, Μάρυ-Ρόσα Μητροπούλου, Σόνια Τεφτσόγλου και Θεοδόσιος Αρκουλής Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «ΜΙΤΩΣΗ», Πειραιάς.

Κατεβάστε το PDF