Ανίχνευση Ιού Ανθρώπινων Θηλωμάτων (ΗPV)

Human Papillomavirus

Μοριακή Ανίχνευση του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων Human PapillomaVirus HPV - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (Human PapillomaVirus, HPV) είναι ένας DNA ιός, ο οποίος ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα ιών που προσβάλλει τον άνθρωπο και μπορεί να προκαλέσει κονδυλώματα προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο σε διάφορα σημεία του ανθρώπινου σώματος και ιδιαίτερα στον τράχηλο της μήτρας.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρισθεί περισσότεροι από 100 γονότυποι του HPV και περίπου 40 από αυτούς προσβάλουν το επιθήλιο της γεννητικής περιοχής.

Οι διάφοροι τύποι HPV χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες κινδύνου:

  1. «χαμηλού» (Low-risk) όπου ανήκουν οι γονότυποι HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 69, 70, 72, 81 και CP6108 με πιο συχνούς τους τύπους HPV 6 και 11, οι οποίοι ευθύνονται για το 90% των γεννητικών κονδυλωμάτων αλλά και για ένα μικρό ποσοστό των χαμηλών κινδύνων CIN1 και VIN1
  2. «μεσαίου» (Intermediate-risk) όπου ανήκουν οι γονότυποι HPV 26, 53 και 66
  3. «υψηλού» (High-risk) όπου ανήκουν οι γονότυποι HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 και 82. Οι HPV 16 και 18 αποτελούν τους δύο συχνότερους και επικίνδυνους τύπους ογκογόνων HPV, καθώς ευθύνονται για το 70-80% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου στις γυναίκες

Όλοι οι γονότυποι του HPV μπορούν να μεταδοθούν εύκολα μέσω δερματικής επαφής και επομένως δεν απαιτείται πλήρης σεξουαλική επαφή για τη μετάδοση. Παρόλα αυτά η μετάδοση του ιού HPV γίνεται κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής. Μόλυνση ενός ατόμου από τον ιο HPV δε σημαίνει ότι το άτομο αυτό θα εκδηλώσει καρκίνο του τραχήλου, καθώς η παρουσία του και μόνο δεν είναι αρκετή αφού η διαδικασία εξέλιξης σε καρκίνο του τραχήλου είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία.

Μεθοδολογία

Ανάλυση με ανίχνευση του γενετικού υλικού (DNA)του ιού HPVμε ειδικούς εκκινητές με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ταυτόχρονη γονοτύπηση του ιού με ειδικούς ανιχνευτές.

Οι γονότυποι που ταυτοποιούνται περιλαμβάνουν τους εξής 29:6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 72, 73, 81 και 83.

Βιολογικό Υλικό

Τραχηλικό μήτρας