Γονιμοποίηση

H διαδικασία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στο κέντρο «Μίτωση»

Σε αυτή τη φάση της εξωσωματικής, τα ωάρια που συλλέχθηκαν καθαρίζονται από τα περιβάλλοντα κύτταρα και κρίνεται η ποιότητά τους λίγη ώρα πριν τη γονιμοποίηση.

Εμφάνιση προπυρήνων (2PN) - DAY1 - Γονιμοποίηση - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Εμφάνιση προπυρήνων (2PN) – DAY1
Ανωμαλία: εμφάνιση 3 προπυρήνων (3PN) - DAY1 - Γονιμοποίηση - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Ανωμαλία: εμφάνιση 3 προπυρήνων (3PN) – DAY1
GV (ανώριμο ωάριο, ακατάλληλο για γονιμοποίηση) - Γονιμοποίηση - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
GV (ανώριμο ωάριο, ακατάλληλο για γονιμοποίηση)

Η γονιμοποίηση μπορεί να γίνει με δύο κυρίως τρόπους:

  • την κλασική γονιμοποιηση (IVF), κατά την οποία κατάλληλη συγκέντρωση σπέρματος αναμιγνύεται με τα ωάρια και στη συνέχεια μεταφέρονται στον επωαστή
  • την μικρογονιμοποίηση (ICSI), στην οποία επιλέγεται ένα και μόνο σπερματοζωάριο, το πιο μορφολογικά και κινητικά άριστο, και ενίεται με πολύ λεπτή βελόνα κατευθείαν εντός του ωαρίου. Αυτά τα ωάρια μεταφέρονται στον επωαστή όπου και παραμένουν μέχρι την επόμενη μέρα όπου θα ελεγχθεί εάν γονιμοποιήθηκαν.

Η επιλογή IVF ή ICSI εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του σπέρματος. Σε άνδρες με φτωχό σπέρμα που δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν αποτελεσματικά με τη μέθοδο της απλής, κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης διενεργείται μικρογονιμοποιηση.

Μικρογονιμοποίηση (ICSI) - Γονιμοποίηση - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Μικρογονιμοποίηση (ICSI) στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Μίτωση.