Υστεροσκόπηση

H Ανώδυνη Λύση για Μέγιστα Αποτελέσματα σε Ελάχιστο Χρόνο

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση εκτελείται τάχιστα και ανώδυνα, όπως μια επίσκεψη για test Παπανικολάου, ενώ αποτυπώνεται σε video σαν ιατρικό αρχείο. Tο εσωτερικό της μήτρας, ο χώρος εμφύτευσης των εμβρύων και φιλοξενίας του κυήματος αποτελεί σήμερα προσβάσιμη περιοχή.

Ο έλεγχός της με το υστεροσκόπιο δηλαδή με άμεση όραση μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για παράγοντες μειωμένης γονιμότητας, όπως:

  • Η ποιότητα του ενδομήτριου
  • Η ύπαρξη πολυπόδων
  • Η ύπαρξη ουλών ή στοιχείων φλεγμονής

Υστεροσκόπηση (Διαγνωστική - Επεμβατική) - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Υστεροσκόπηση (Διαγνωστική - Επεμβατική) - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Επεμβατική Υστεροσκόπηση

Η επεμβατική υστεροσκόπηση αποτελεί άλλη μία σύγχρονη δυνατότητα που εκτελείται στο κέντρο μας. Απαιτεί αναισθησία και γι’ αυτό ενδείκνυται να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε ασφαλή χώρο όπως η κλινική του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης «ΜΙΤΩΣΗ».

Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφαλή και χωρίς επιπλοκές τρόπο, και κυρίως σε πολύ σύντομο χρόνο, σε επεμβάσεις που αντιμετωπίζουν παράγοντες παραμόρφωσης της μητρικής κοιλότητας, αποτροπής εγκυμοσύνης και πρόκλησης αποβολών, όπως:

  • Αφαίρεση πολύποδων
  • Λύση συμφύσεων
  • Λύση διαφραγμάτων
  • Λήψη υλικού για ανίχνευση χλαμυδίων, ουρεοπλάσματος, μυκοπλάσματος και ερπητοϊών