Ανίχνευση Απλού Έρπητα HSV1 & HSV2

Αποτελεσματική Διάγνωση του Ιού του Απλού Έρπητα

Μοριακή Ανίχνευση Ιού HSV1 - HSV2 - Κέντρο Εξωσωματικής Γνιμοποίησης «Μίτωση»Ο ιός του απλού έρπητα (HSV) είναι ένας DNA ιός, ιδιαίτερα κοινός στον ανθρώπινο πληθυσμό, και διακρίνεται σε δυο τύπους:

  • ο τύπος 1 (HSV1) που προκαλεί κυρίως τον επιχείλιο έρπητα
  • ο τύπος 2 (HSV2) που αποτελεί την κύρια αιτία του έρπητα των γεννητικών οργάνων.

Όταν ο ιός HSV προσβάλλει τον οργανισμό παραμένει για πάντα και μπορεί να ενεργοποιείται σε περιπτώσεις που προκαλείται μείωση της άμυνας του οργανισμού.

Τυπικά κλινικά συμπτώματα αποτελούν ο σχηματισμός έλκους στα γεννητικά όργανα, στα χείλη και στο στόμα.

Μεθοδολογία

Ανάλυση, με ανίχνευση του γενετικού υλικού (DNA) των ιών HSV 1 και 2 με ειδικούς εκκινητές με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου (real time)

Βιολογικό Υλικό

Tραχηλικό, ενδομήτριο