Μαρία – Νικολέτα Νικούλα

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου “Vasile Goldis” Arad, συντονιστής του προγράμματος FIV για τη Ρουμανία.

Αντιπροσωπεύει την πρώτη επαφή των ζευγαριών με την κλινική, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Εξασφαλίζει άριστη επικοινωνία μεταξύ των ιατρών και του κάθε ασθενή. Υποστηρίζει τα ζευγάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην κλινική, διευκολύνοντας τη διαμονή και δίνοντάς τους την απαραίτητη υποστήριξη.

Βιογραφικό Σημείωμα

Μαρία Νικολέτα Νικούλα - Συντονίστρια στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»