Εξωσωματική ή Σπερματέγχυση με Δότη

Εξωσωματική Γονιμοποίηση ή Ενδομήτρια Σπερματέγχυση με Ετερόλογο Σπέρμα Δότη

Εξωσωματική ή Σπερματέγχυση με Δότη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Η δωρεά σπέρματος, είτε γιατί ο σύζυγος/σύντροφος δεν παράγει καθόλου σπέρμα και επομένως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης με άλλη μέθοδο (ICSI, βιοψία όρχεως κ.λ.π.), είτε γιατί υπάρχει κάποια γενετική ανωμαλία η οποία είναι δυνατόν να μεταφερθεί στα παιδιά του, εάν γίνει χρήση του σπέρματός του, κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Το κέντρο Μίτωση συνεργάζεται με διαπιστευμένες τράπεζες σπέρματος όπως ορίζει το Νομοθετικό Πλαίσιο, το οποίο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τη δωρεά σπέρματος. Το άρθρο 1460 ν 3089/2002 κατοχυρώνει την ανωνυμία των Δοτών, το άρθρο 8 ν 3305/2005 θέτει τις προϋποθέσεις για την διάθεση αυτού από τις τράπεζες σπέρματος και στην απόφαση Αρ. Φύλλου 3253 15-9- 2017 αναφέρεται ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος των δοτών.

Για την επιλογή και για τις εργαστηριακές εξετάσεις στις οποίες υπόκεινται οι δότες σπέρματος, εφαρμόζονται οι οδηγίες και οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αναφέρονται στις οδηγίες 2004/23/ΕΚ για την θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για την δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και την διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.

Η επιλογή του δότη από την τράπεζα σπέρματος συνήθως γίνεται βάσει των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών και την ομάδα αίματος του ανδρός αλλά σε κάθε περίπτωση το ζευγάρι μπορεί να επιλέξει το δείγμα που θεωρεί κατάλληλο για την περίπτωση του.

Το σπέρμα από τη τράπεζα σπέρματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για σπερματέγχυση είτε για εξωσωματική γονιμοποίηση. Συνήθως τα περιστατικά με δωρεά σπέρματος εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας από το μέσο όρο.

Ένα χρήσιμο στατιστικό στοιχείο είναι ότι τα ζευγάρια που χρησιμοποιούν δωρεά σπέρματος είναι πολύ “ζεστά” και οι στατιστικές δείχνουν χαμηλότερα ποσοστά διαζυγιών.