Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Διατήρηση Εμβρύων σε Υγρό Άζωτο

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων - Κέντρο Εξωσωματικής ΜιτωσηΤα έμβρυα όπως και το σπέρμα καταψύχονται με τη χρήση ειδικών καλλιεργητικών και διατηρούνται μέσα σε υγρό άζωτο στους –196οC, με τον πλέον ασφαλή τρόπο και χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητά τους.

Η κρυοσυντήρηση εμβρύων εξυπηρετεί σε περιπτώσεις:

  • αποτυχίας της προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης που έγινε με τα φρέσκα έμβρυα
  • απόφασης του ζευγαριού να αποκτήσει περισσότερα παιδιά
  • να μην χαθούν υπεράριθμα έμβρυα που προκύπτουν από ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης

Γι’ αυτό και συνηθίζεται να συλλέγονται τα υπεράριθμα έμβρυα ενός κύκλου εξωσωματικής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εμβρυομεταφορά ώστε να κρυοσυντηρηθούν και να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.