Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη - Υπηρεσίες Εξωσωματικής γονιμοποίησης

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη

H κίνηση που διευκολύνει την εμβρυακή εμφύτευση

Με τον όρο υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted hatching) εννοούμε την δημιουργία μικρής οπής στην διαφανή ζώνη του εμβρύου με τη βοήθεια laser προκειμένου να διευκολυνθεί η εμφύτευσή του στη μήτρα, αφού το έμβρυο εξέλθη της διαφανούς ζώνης.

Η σκλήρυνση της διαφανούς ζώνης η οποία σχετίζεται με την ηλικία της γυναίκας, τα επίπεδα της FSH και την αιτία υπογονιμότητας, έχει σχετιστεί αρνητικά με τα ποσοστά εμφύτευσης (Loret De Mola et al., 1997).

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη εφαρμόζεται κυρίως:

  • στα έμβρυα γυναικών προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας όπου η διαφανής ζώνη συχνά είναι περισσότερο σκληρή από το συνηθισμένο
  • σε ζευγάρια με ιστορικό επανειλημμένων αποτυχιών εμφύτευσης

2PN Ελεγχος Γονιμοποίησης 1η μέρα
Έμβρυο 2ης ημέρας
Υπηρεσίες Εξωσωματικής Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση