Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη

H Κίνηση που Διευκολύνει την Εμβρυϊκή Εμφύτευση

Με τον όρο υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted hatching) εννοούμε την δημιουργία μικρής οπής στην διαφανή ζώνη του εμβρύου με τη βοήθεια laser προκειμένου να διευκολυνθεί η εμφύτευσή του στη μήτρα, αφού το έμβρυο εξέλθη της διαφανούς ζώνης.

2PN Ελεγχος Γονιμοποίησης 1η μέρα - Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Μίτωση

Έμβρυο 2ης ημέρας - Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Μίτωση

Η σκλήρυνση της διαφανούς ζώνης η οποία σχετίζεται με την ηλικία της γυναίκας, τα επίπεδα της FSH και την αιτία υπογονιμότητας, έχει σχετιστεί αρνητικά με τα ποσοστά εμφύτευσης (Loret De Mola et al., 1997).

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη εφαρμόζεται κυρίως:

  • στα έμβρυα γυναικών προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας όπου η διαφανής ζώνη συχνά είναι περισσότερο σκληρή από το συνηθισμένο
  • σε ζευγάρια με ιστορικό επανειλημμένων αποτυχιών εμφύτευσης