Γενετικό Τεστ KIR – HLA C

Προσδιορισμός παραγόντων KIR-HLA

Γενετικό τεστ KIR-HLA C - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»Ο προσδιορισμός των παραγόντων KIR-HLA C μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τη πιθανότητα κινδύνου ανοσολογικής απόρριψης των εμβρύων από το περιβάλλον της μήτρας της μέλλουσας μητέρας.

Η περίοδος της κύησης αποτελεί ένα αξιοθαύμαστο βιολογικό γεγονός, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας θα πρέπει να δείξει «ανοχή» ως προς το αλλογενές (ξένο) έμβρυο.

Αυτό συμβαίνει διότι το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να αποβάλει οτιδήποτε αναγνωρίζει ως «ξένο σώμα» προκειμένου να προσφέρει κατάλληλη προστασία από παθογόνους παράγοντες.

Κατά την εμφύτευση ενός εμβρύου στο ενδομήτριο ενεργοποιούνται κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος της μητέρας, τα οποία ρυθμίζουν την πορεία της όλης διαδικασίας της εμφύτευσης.

Η διατήρηση της ανοχής του ανοσοποιητικού συστήματος στο σημείο επαφής ενδομητρίου – εμβρύου, είναι το «κλειδί» για μια επιτυχημένη κύηση.

Οι παράγοντες KIR – HLA C αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές του ανοσοποιητικού συστήματος του περιβάλλοντος της μήτρας επηρεάζοντας την εμφύτευση του εμβρύου μέσω των φυσικών φονικών κυττάρων του ενδομητρίου (Uterine Natural Killers, uNKs).

Διάφορες διεθνείς μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα κύτταρα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρώιμη φάση σχηματισμού του πλακούντα επηρεάζοντας τη διαδικασία εμφύτευσης μέσω των παραγόντων KIR και HLA-C.

Ο γονότυπος του παράγοντα KIR για ένα άτομο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: ΑΑ γονότυπος (ανασταλτικός) και ΒΒ γονότυπος (ενεργός), ενώ ο γονότυπος του αντιγόνου HLA-C μπορεί να είναι είτε C1 είτε C2.

Έλλειψη “συμβατότητας” μεταξύ των δυο αυτών παραγόντων οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο αυτόματων αποβολών.

Το γενετικό τεστ KIR-HLA C απευθύνεται σε ζευγάρια με επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης ή αυτόματες αποβολές.

Το γενετικό τεστ KIR – HLA C μας επιτρέπει:

  • Να αναγνωρίσουμε μια πιθανή αιτία επαναλαμβανόμενων αποβολών και αποτυχημένης εμφύτευσης.
  • Να αποφασίσουμε τον ιδεατό αριθμό εμβρύων κατά την εμβρυομεταφορά.
  • Να προλάβουμε τυχόν επιπλοκές κατά την κύηση
  • Να επιλέξουμε τον κατάλληλο δότη για τη μέλλουσα μητέρα, σε περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων ή σπέρματος.

Το γενετικό τεστ KIR-HLA C πραγματοποιείται στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας του κέντρου μας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

  • Απομόνωση γενετικού υλικού DNA από το περιφερικό αίμα του ζεύγους.
  • Ο προσδιορισμός των γονιδίων KIR και HLA C γίνεται με τη μέθοδο της PCR
  • Σε περιπτώσεις δωρεάς είναι απαραίτητος και ο έλεγχος των δοτών.

Σε περιπτώσεις ασυμβατότητας:

Όταν ο συνδυασμός του KIR γονότυπου της μητέρας και του HLA C γονότυπου του μελλοντικού εμβρύου είναι ασύμβατοι, τότε ενδείκνυται:

  • Να μεταφερθεί ένα έμβρυο ώστε να αποφευχθεί η έκθεση της μητέρας σε ένα υπερέχων αριθμό μη μητρικών HLA C
  • Να χορηγηθεί ανοσορρυθμιστική αγωγή στη μέλλουσα μητέρα
  • Σε περίπτωση δωρεάς ωαρίων ή/και σπέρματος, να πραγματοποιηθεί γονοτύπηση του HLA C του δότη και ταίριασμα με το KIR γονότυπο της μητέρας, ώστε να εξασφαλιστεί η «συμβατότητα» μητέρας εμβρύου