Έλεγχος Ενδομητρίου

Τι Περιλαμβάνει

Έλεγχος Ενδομητρίου - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

  1. Έλεγχος μικροβίων- βακτηρίων, ιών ενδομητρίου με PCR δηλαδή μέσω ανίχνευσης του DNA των μικροβιακών παραγόντων.
  2. Έλεγχος χρόνιας ενδομητρίτιδας μέσω ανοσοϊστοχημείας με ανίχνευση των CD138 πλασματοκυττάρων.
  3. Έλεγχος υποδεκτικότητας ενδομητρίου με ERΑ TEST ή ERPEAK.

Η δοκιμασία αυτή ελέγχει αν οι ημέρες που το ενδομήτριο είναι δεκτικό για εμφύτευση των βλαστοκύστεων είναι οι αναμενόμενες ή το παράθυρο εμφύτευσης έχει μετακινηθεί πίσω.

Υπάρχει 5% πιθανότητα να μην υπάρχει σαφή απάντηση από αυτή την δοκιμασία. Ακόμη και αν το ενδομήτριο είναι υποδεκτικό την συγκεκριμένη ημέρα, δεν υπάρχει σιγουριά επίτευξης κυήσεως γιατί τα έμβρυα ή άλλοι παράγοντες μπορεί να παρεμβληθούν στη διαδικασία εμφύτευσης.