Προσδιορισμός «Παραθύρου Εμφύτευσης» Μήτρας

Μετά από Μοριακό Έλεγχο υποδεκτικότητας Ενδομητρίου σε Γυναίκες με επαναλαμβανόμενες Αποτυχημένες Προσπάθειες Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Download PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή/Σκοπός

Το στάδιο της εμφύτευσης ενός εμβρύου στο ενδομήτριο αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο κατά την αναπαραγωγική διαδικασία. Περιλαμβάνει μια σειρά πολύπλοκων σηματοδοτικών γεγονότων, τα οποία θα οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη κύηση. Όμως, πολλές φορές η εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο δεν προχωρά φυσιολογικά. Ένας από τους λόγους αυτής της αποτυχίας είναι το κατά πόσο έτοιμο βρίσκεται το ενδομήτριο για την εμφύτευση του εμβρύου. Φυσιολογικά, αυτό συμβαίνει 7η-8η μέρα μετά την ωοθυλακιορρηξία, περίοδος που ονομάζεται και «παράθυρο εμφύτευσης».
Σε ορισμένες περιπτώσεις γυναικών το «παράθυρο εμφύτευσης» μπορεί να διαφέρει με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται εμφύτευση του εμβρύου. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάλυση με μοριακές τεχνικές της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου σε γυναίκες με επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες και καλή ποιότητα εμβρύων, ώστε να προσδιοριστεί το «παράθυρο εμφύτευσης».

Υλικά/Μέθοδος

Σε 20 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 38,04 (± 3,9) έτη, έγινε λήψη ιστού ενδομητρίου επτά μέρες μετά την αιχμή της LH σε φυσιολογικό κύκλο ή πέντε μέρες μετά την έναρξη χορήγησης προγεστερόνης σε κύκλο με υποκατάσταση ορμονών. Το υλικό ελέγχθηκε για τη διαφορική έκφραση 238 γονιδίων που σχετίζονται με την υποδεκτικότητα του ενδομητρίου. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος η δοκιμασία επαναλήφθηκε με μία επιπλέον ημέρα για να δοθεί νέα εκτίμηση.

Αποτελέσματα

Συνολικά, σε 5 γυναίκες η δοκιμασία έδωσε αρνητικά αποτελέσματα, η οποία και επαναλήφθηκε για να προσδιοριστεί επακριβώς η σωστή μέρα εμφύτευσης. Μέτα τον επανέλεγχο, πραγματοποιήθηκε εμβρυομεταφορά των βλαστοκύστεων στην αντίστοιχη μέρα (+6 ή +7), όπου 2 στις 5 γυναίκες πέτυχαν θετικά αποτελέσματα με τελειόμηνη κύηση.

Συμπεράσματα

Η εμφύτευση ενός εμβρύου στο ενδομήτριο είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, που ελέγχεται μέσα από τη συνεργική έκφραση διαφόρων γονιδίων και μπορεί να συμβεί μόνο σε συγκεκριμένες μέρες κατά την έμμηνο ρύση. Το «παράθυρο εμφύτευσης» διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ώστε ο προσδιορισμός του να καθίσταται αναγκαίος σε περιστατικά όπου αργεί να εμφανιστεί.

Από τους

Μάρυ-Ρόσα Μητροπούλου, Βάια Γώτα, Σόνια Τεφτσόγλου και Θεοδόσιος Αρκουλής Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «ΜΙΤΩΣΗ», Πειραιάς.

Κατεβάστε το PDF