Η Τελευταία Γενιά Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης «Μίτωση» είναι πλήρως εφοδιασμένο με όλα τα μηχανήματα και τον απαραίτητο εργαστηριακό αλλά και ιατρικό εξοπλισμό της πιο εξελιγμένης αναπαραγωγικής τεχνολογίας.

Όλοι οι χώροι πληρούν τις πιο αυστηρές αντιμικροβιακές και ατμοσφαιρικές προδιαγραφές, ενώ το σύνολο του εξοπλισμού είναι συνδεδεμένο με ανεξάρτητη ηλεκτρική γεννήτρια που εξασφαλίζει την αυτονομία και την αδιάλειπτη λειτουργία του.

Ανάμεσα σε άλλα, το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης «Μίτωση» διαθέτει: