Κρυοσυντήρηση

Σύγχρονες Τεχνικές και Εξοπλισμός Κρυοσυντήρησης Σπέρματος, Ωαρίων, Εμβρύων

Στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, σημαντικό ρόλο παίζει η κρυοσυντήρηση. Το Κέντρο «Μίτωση» είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα κρυοψυκτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ διαθέτει και την ενεργειακή αυτονομία ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν και να διασφαλιστούν οι διαδικασίες που αφορούν:

Κρυοσυντήρηση - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»