Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Διατήρηση των Σπερματοζωαρίων σε Καλή Κατάσταση

Το σπέρμα μπορεί να κρυοσυντηρηθεί με ειδική διαδικασία και με χρήση κατάλληλων υλικών και να διατηρηθεί εντός δοχείων που περιέχουν υγρό άζωτο στους – 196οC.

Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις αδυναμίας λήψης σπέρματος την ημέρα της ωοληψίας ή όταν υπάρχει ανάγκη διατήρησης της γονιμότητας, πριν για παράδειγμα από χημειοθεραπεία.

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Επιβάλλεται αποχή από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα 2 με 5 μέρες προτού τη λήψη και κρυοσυντήρηση του σπέρματος (κατάψυξη σπέρματος) καθώς επίσης και έλεγχος για AIDS και ηπατίτιδες B και C.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος είναι απαραίτητη για:

  • Να παραμείνουν τα σπερματοζωάρια σε ζωτική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα
  • Να αποψυχθεί το σπέρμα σε επόμενη ημερομηνία από την ημέρα που λήφθηκε, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για γονιμοποίηση