Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
SSR - Λήψη σπερματοζωαρίων από την επιδιδυμίδα

SSR – Λήψη σπερματοζωαρίων από την επιδιδυμίδα

Η αποτελεσματική διαδικασία για τη λήψη σπερματοζωαρίων

Μερικοί άνδρες δεν έχουν σπερματοζωάρια στο σπέρμα τους αν και αυτά παράγονται στους όρχεις. Αυτό μπορεί να είναι

  • αποτέλεσμα στειροποίησης
  • απόφραξης των σπερματικών πόρων
  • ανεπαρκούς ανάπτυξης των σπερματοζωαρίων που δεν τους επιτρέπουν να απομακρυνθούν από τους όρχεις

Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνεται σπέρμα από την επιδιδυμίδα με παρακέντηση λεπτής βελόνας ή από τους όρχεις με παρακέντηση ή βιοψία. Η διαδικασία αυτή γίνεται με αναλγησία και είναι πολύ αποτελεσματική καθώς συνδυάζεται με μικρογονιμοποίηση.

Υπηρεσίες Εξωσωματικής Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση