Ορχική Αναρρόφηση – SSR

Η Αποτελεσματική Διαδικασία για τη Λήψη Σπερματοζωαρίων

SSR - Ορχική Αναρρόφηση - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»Μερικοί άνδρες δεν έχουν σπερματοζωάρια στο σπέρμα τους αν και αυτά παράγονται στους όρχεις.

Αυτό μπορεί να είναι:

  • αποτέλεσμα στειροποίησης
  • απόφραξης των σπερματικών πόρων
  • ανεπαρκούς ανάπτυξης των σπερματοζωαρίων που δεν τους επιτρέπουν να απομακρυνθούν από τους όρχεις

Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνεται σπέρμα από την επιδιδυμίδα με παρακέντηση λεπτής βελόνας ή από τους όρχεις με παρακέντηση ή βιοψία.

Η διαδικασία αυτή γίνεται με αναλγησία και είναι πολύ αποτελεσματική καθώς συνδυάζεται με μικρογονιμοποίηση.