Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας – Αγωγή

Αύξηση Πιθανοτήτων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»Σε έναν φυσιολογικό κύκλο ένα μόνο ωοθυλάκιο ωριμάζει και παράγει ένα ωάριο. Όμως για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της εξωσωματικής χρειάζονται περισσότερα του ενός ωάρια. Για το λόγο αυτό χορηγούνται φάρμακα που βοηθούν την ωρίμανση των ωοθυλακίων που εμφανίζονται την 1η ημέρα της περιόδου με αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερων ωαρίων (πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας).
Για την έναρξη του κύκλου πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, το ιατρικό team του «Μίτωση» πρέπει να έχει στη διάθεσή του:

  • Μία εξέταση σπέρματος
  • Έλεγχο για ηπατίτιδες Β και C, ΗΙV I και ΙΙ, καθώς και VDRL
  • Καρδιολογική Εξέταση
  • Πιστοποιητικό γάμου ή συμβολαιογραφική δήλωση συναίνεσης (σε περίπτωση ανύπαντρου ζευγαριού)

Συνήθως η αγωγή που θα προκαλεί την ανάπτυξη των ωοθυλακίων αρχίζει 14 μέρες μετά την πρώτη ένεση που γίνεται την πρώτη μέρα του έμμηνου κύκλου. Η αγωγή είναι καθημερινή χορήγηση γοναδοτροπίνων που δίνουν τροφή στα ωοθυλάκια ώστε να αναπτυχθούν.

Η ανάπυξή τους παρακολουθείται από τον γιατρό με υπέρηχο και ορμονολογικές εξετάσεις (μέτρηση οιστραδιόλης Ε2 στο αίμα) από την πέμπτη, έβδομη, ένατη και ενδέκατη μέρα της χορήγησης των φαρμάκων. Οι δόσεις των χορηγούμενων φαρμάκων αναπροσαρμόζονται μετά από κάθε υπερηχογραφική και ορμονική εξέταση ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η ανάπτυξη των ωοθυλακίων, καθορίζεται η χρονική στιγμή της ωοληψίας και αποφεύγεται η ωοθηκική διέγερση.

Τι είναι τα ανάλογα της GnRH

Τα ανάλογα της GnRH μοιάζουν με τη φυσική ορμόνη GnRH (εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών) που προέρχεται από τον υποθάλαμο του εγκεφάλου και διεγείρει την υπόφυση ώστε να εκκριθούν οι γοναδοτροπίνες, δηλαδή οι ορμόνες που ελέγχουν την ωοθυλακιορρηξία. Η φυσική GnRH παραμένει στο αίμα δραστική για λίγα λεπτά, ενώ τα ανάλογα διαρκούν πολλές ώρες. Τα ανάλογα διεγείρουν καταρχήν, ενώ αργότερα καταστέλλουν την υπόφυση κατά παράδοξο τρόπο, αλλά πολύ χρήσιμο σε εμάς. Στην εξωσωματική χρησιμοποιούμε και τις δύο δυνατότητες των αναλόγων.

Μάθετε περισσότερα για τα ανάλογα της GnRH

Τα ανάλογα χορηγούνται με ένεση στο λίπος κάτω από το δέρμα.

  • Η βελόνα είναι πολύ ψιλή και δεν πονά.
  • Η ένεση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
  • Συνήθως τα ανάλογα ξεκινούν την πρώτη ή δεύτερη μέρα του κύκλου.

Η δράση των αναλόγων είναι η εξής:

  • Αρχικά διεγείρουν την υπόφυση και ως εκ τούτου διεγείρουν και τις ωοθήκες. Μετά από μερικές ημέρες διακόπτουν τη λειτουργία της υπόφυσης. Αυτή η διακοπή είναι ιδιαίτερα ευεργετική, γιατί με τον τρόπο αυτό, η έκκριση της υπόφυσης δεν επεμβαίνει στη διέγερση των ωοθηκών. Η διέγερση των ωοθηκών γίνεται τότε μόνο με τις ενέσεις Gonal-F, Puregon, Altermon, Merional (υποφυσιακές ορμόνες), που ξεκινούν από την τρίτη μέρα του κύκλου.
  • Τα ανάλογα επίσης βοηθούν να αποφευχθεί η πρώιμη ωρίμανση των ωοθυλακίων. χωρίς τον κίνδυνο πρόωρης ωοθυλακιορρηξίας.
  • Αφ’ ετέρου επιτυγχάνουμε ωρίμανση του ενδομητρίου, ώστε οι πιθανότητες εμφύτευσης του εμβρύου να είναι περισσότερες

Η κλομιφαίνη δρα αναστέλλοντας τη δράση των οιστρογόνων. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να ερεθιστεί η υπόφυση αλλά, με εξάιρεση πιθανόν την κλασική εξωσωματική, ο συνδυασμός της κλομιφαίνης με τα Gonal-F, Puregon, Altermon, Merional (υποφυσιακές ορμόνες), μειώνει την ωριμότητα του ενδομητρίου. Μελέτες έδειξαν ότι η πιθανότητα αποβολής του εμβρύου ήταν 25%, η οποία μειώθηκε κατά το ήμισυ μετά τη χρήση των αναλόγων.

Τα ανάλογα χρησιμοποιούνται και σε άλλες περιπτώσεις για μήνες και είναι καλώς ανεκτά. Είναι οι περιπτώσεις για την καταστολή της υπόφυσης με αποτέλεσμα την πτώση των οιστρογόνων του αίματος. Αυτήν την πτώση την αντιμετωπίζουμε με τις ενέσεις των Gonal-F, Puregon, Altermon, Merional (υποφυσιακές ορμόνες). Πιθανότατα, να έχει σημασία η μη λήψη των αναλόγων όταν η γυναίκα μείνει έγκυος. Γι’ αυτό και δεν ξεκινάμε τις ενέσεις πριν αρχίσει η περίοδος ενώ τις διακόπτουμε όταν χορηγηθεί Pregnyl. Profasi ή Οtrivelle.

Μια γενιά νέων φαρμάκων, (Cetrotide,Orgalultran) που ονομάζονται ανταγωνιστές των GnRH έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιείται για τη διέγερση των ωοθηκών στο 15-20% των κύκλων του κέντρου μας.