Ενδοσαλπιγγική Μεταφορά Γαμετών, Ωαρίου και Σπερματοζωαρίου

GIFT - Ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών, ωαρίου και σπερματοζωαρίουΑυτή είναι η σημασία της μεθόδου αφού είναι και το ακρωνύμιο των λέξεων αυτών.

Με την τεχνική αυτή το σπέρμα και τα ωάρια μεταφέρονται κατ’ευθείαν στις σάλπιγγες επομένως για να εφαρμοσθεί η τεχνική αυτή θα πρέπει τουλάχιστον η μία σάλπιγγα να είναι φυσιολογική.
Απαιτεί νοσοκομειακή νοσηλεία.