Ενδομήτρια Σπερματέγχυση IUI

Η Ανώδυνη Μέθοδος Μεταφοράς Επιλεγμένων Σπερματοζωαρίων στην Μήτρα

Η σπερματέγχυση είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται όταν οι αιτίες υπογονιμότητας του ζευγαριού δεν είναι πολύ σοβαρές. Γίνεται σε συνδυασμό με την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας.

Συγκεκριμένα:

  • Με την κατάλληλη αγωγή προχωράμε στη πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας στη γυναίκα
  • Την ίδια ημέρα ο άνδρας δίνει δείγμα σπέρματος, το οποίο υφίσταται την κατάλληλη επεξεργασία στο εργαστήριο
  • Κατά την επεξεργασία, επιλέγονται οι “πρωταθλητές” των σπερματοζωαρίων του άνδρα
  • Ακολουθεί η φόρτωση αυτών σε μικροσταγόνα και μεταφορά τους με ανώδυνο τρόπο μέσω ενός λεπτού σωλήνα στη μήτρα της γυναίκας

Για βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων, αρκετές φορές προχωράμε σε διπλή σπερματέγχυση, δηλαδή επανάληψη της διαδικασίας δύο μέρες μετά την ωοθυλακιορρηξία.

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση IUI - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση IUI - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Σαν τεχνική, η σπερματέγχυση χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπογονιμότητας, μιας και έχει μικρά ποσοστά επιτυχίας σε σοβαρότερες μορφές όπως όταν το σπέρμα του συζύγου έχει μικρό αριθμό σπερματοζωαρίων ή όταν υπάρχει ενδομητρίωση ή άλλη ανεξήγητη στειρότητα.

Ενδομήτρια Σπερματέγχυση IUI στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Μίτωση