Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της Ιστοσελίδας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ.

Προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφονται στον Ελληνικό νόμο 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου, είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο. Σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά για να κατανοήσετε το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την ιστοσελίδα μας.

Τι είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε και πότε

Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας, στην ιστοσελίδα μας, σας ζητούμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Θα ζητηθείτε να καταχωρήσετε το όνομα, το τηλέφωνο, την ηλικία, τα χρόνια που προσπαθείτε για εγκυμοσύνη και πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό σας ιστορικό.

Πως Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Πιθανόν να κάνουμε χρήση των δεδομένων σας

  • για να σας παρέχουμε πιο γρήγορες και καλύτερες υπηρεσίες,
  • για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στα αιτήματά σας και
  • για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση που σας προσφέρουμε.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στην προσπάθεια μας να σας παρέχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε το λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL) για την φόρμα επικοινωνίας στην οποία καλείστε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το πρωτόκολλο SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους διδακτικούς χρήστες και την κρυπτογράφηση στοιχειών μεταξύ των χρηστών και των εξυπηρετητών (server). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ πελάτη και ενός server να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτα άτομα

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους χωρίς την προηγουμένη ρητή σας συγκατάθεση. Παρόλα αυτά μη προσωπικά δεδομένα επισκεψιμότητας ίσως να παρέχονται σε τρίτα μέρη για σκοπούς marketing, διαφήμισης και άλλων σκοπών. Σε τέτοια μη προσωπικά δεδομένα ενδεχόμενος να έχει πρόσβαση η εταιρία Google.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πολιτική της συγκεκριμένης εταιρίας, πάνω σε αυτόν τον τομέα κάντε κλικ εδώ

Χρησιμοποιούμε ‘cookies’;


Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα

Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας είναι το Κέντρο εξωσωματικής «Μίτωση», με έδρα στην οδό Σαχτούρη 24, 185 37, Πειραιάς και Α.Φ.Μ.095633648 Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά.

Διάφορα

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιούμε ή/και να επικαιροποιούμε την πολιτική απορρήτου μας. Αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από μια τέτοια τροποποίηση της πολίτικης απορρήτου. Κάθε αλλαγή αυτής της πολίτικης θα αναρτηθεί σε αυτή εδώ την ιστοσελίδα. Η συνεχής χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου μετά τις τροποποιήσεις συνιστά, την χωρίς όρους, εκ μέρους σας, αποδοχή της πολίτικης απορρήτου. Επομένως συνιστούμε την συχνή παρακολούθηση από εσάς των ορών και της πολίτικης απορρήτου.

Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή, κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό, για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς. Παρόλα αυτά όμως λόγω της φύσης του διαδικτύου δεν μπορούμε να αποκλείσουμε απόλυτα το ενδεχόμενο οι πληροφορίες σας να γίνουν προσβάσιμες με κακόβουλους τρόπους σε τρίτα μέρη. Σε μια τέτοια περίπτωση αποδέχεστε ότι απαλλάσσετε από οποιαδήποτε ευθύνη το Κέντρο και τους νόμιμους συνεργάτες του και κινείστε εναντίον αποκλειστικά αυτών που με κακόβουλο και παράνομο τρόπο απέσπασαν τις πληροφορίες σας. Σας βεβαιώνουμε δε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.