Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Διάγνωση και αντιμετώπιση Θρομβοφιλίας στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Θρομβοφιλία

Η θρομβοφιλία είναι μία διαταραχή της πήξης του αίματος και ορίζεται ως η αυξημένη προδιάθεση του αίματος για παθολογική δημιουργία θρόμβου. Ομαδοποιείται σε δύο κύριες κατηγορίες: (1) την επίκτητη και (2) την κληρονομική. Οι πιο συχνοί τύποι κληρονομήσιμης θρομβοφιλίας οφείλονται κυρίως:

(α) στην αυξημένη δράση των πηκτικών παραγόντων εξαιτίας κάποιας αλλαγής στο γενετικό υλικό σε γονίδια, που έχουν σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό πήξης-ινωδόλυσης, και

(β) στην έλλειψη φυσικών αντιπηκτικών, όπως η έλλειψη της αντιθρομβίνης ΙΙΙ και της πρωτεΐνης C ή S.

Ειδικά στην περίπτωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης στο κέντρο «Μίτωση», η διάγνωσή της είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού σύγχρονες και αναγνωρισμένες μελέτες τη συσχετίζουν με μια σειρά επιπλοκών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Θρομβοφιλία Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση