Διάγνωση και αντιμετώπιση Θρομβοφιλίας στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Θρομβοφιλία

Η θρομβοφιλία είναι μία διαταραχή της πήξης του αίματος και ορίζεται ως η αυξημένη προδιάθεση του αίματος για παθολογική δημιουργία θρόμβου. Ομαδοποιείται σε δύο κύριες κατηγορίες: (1) την επίκτητη και (2) την κληρονομική. Οι πιο συχνοί τύποι κληρονομήσιμης θρομβοφιλίας οφείλονται κυρίως:

(α) στην αυξημένη δράση των πηκτικών παραγόντων εξαιτίας κάποιας αλλαγής στο γενετικό υλικό σε γονίδια, που έχουν σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό πήξης-ινωδόλυσης, και

(β) στην έλλειψη φυσικών αντιπηκτικών, όπως η έλλειψη της αντιθρομβίνης ΙΙΙ και της πρωτεΐνης C ή S.

Ειδικά στην περίπτωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης στο κέντρο «Μίτωση», η διάγνωσή της είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού σύγχρονες και αναγνωρισμένες μελέτες τη συσχετίζουν με μια σειρά επιπλοκών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Υπηρεσίες Μοριακής Βιολογίας στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Θρομβοφιλία Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση