Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Μικροελλείψεις στο Υ χρωμόσωμα

Μικροελλείψεις στο Υ χρωμόσωμα

Αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή αιτία ανδρικής υπογονιμότητας μετά από το σύνδρομο Klinefelter. Συμβαίνουν στην περιοχή 11q του Υ χρωμοσώματος, όπου εντοπίζεται ο παράγοντας αζωοσπερμίας (ΑΖF), και περιέχει γονίδια σημαντικά για τη σπερματογένεση. Ο AZF περιέχει τρεις περιοχές, που ονομάζονται AZFa, AZFb και AZFc. Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της σπερματογένεσης έχουν:

  • στην περιοχή AZFa, τα γονίδια DFFRY και DBY
  • στην περιοχή AZFb, το γονίδιο RBM
  • στην περιοχή AZFc, το γονίδιο DAZ

Μικροελλείψεις στο Υ χρωμόσωμα

Εντοπίζονται κυρίως σε ασθενείς με αζωοσπερμία ή ολιγοσπερμία (συγκέντρωση σπέρματος μικρότερης του 10?106/mL). Η ανίχνευσή τους απαιτεί απομόνωση γενετικού υλικού (DNA) από το περιφερικό αίμα ασθενών και πολλαπλασιασμό των συγκεκριμένων περιοχών του χρωμοσώματος Υ με την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).

Η μοριακή διερεύνηση αυτών των ελλείψεων αποτελεί πλέον ένα σημαντικό διαγνωστικό τεστ για την αντρική υπογονιμότητα και κρίνονται απαραίτητες πριν από μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποιησης.

Υπηρεσίες Μοριακής Βιολογίας στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Μοριακή Βιολογία Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση