Λαπαροσκόπηση

Σύχρονες Τεχνικές που Αντιμετωπίζουν Αποτελεσματικά την Υπογονιμότητα

Το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης «Μίτωση», λειτουργώντας ως σύγχρονη γενική κλινική, βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα χειρουργεία της περιοχής μας, όπου εκτελούμε όλων των ειδών τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις για το υπογόνιμο ζευγάρι. Συγκεκριμένα:

1. Διαγνωστική λαπαροσκόπηση

Διαγνωστική λαπαροσκόπηση, που αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο στη διερεύνηση της υπογονιμότητας. Δεν απαιτεί διανυκτέρευση στην κλινική και οι πληροφορίες αφορούν τις ωοθήκες, σάλπιγγες και εξωτερική επιφάνεια της μήτρας. Κατά την επέμβαση αυτή:

  • διαπιστώνονται τυχόν συμφύσεις που δεν αναγνωρίζονται με άλλο διαγνωστικό μέσο
  • ελέγχεται η ύπαρξη ενδομητρίωσης
  • ελέγχεται η κατάσταση των σαλπίγγων
  • αποτυπώνεται η λαπαροσκόπηση σε video
  • διατηρείται σαν ιατρικό αρχείο

2. Επεμβατική λαπαροσκόπηση

Επεμβατική λαπαροσκόπηση, η οποία αποτελεί άλλη μία σύγχρονη δυνατότητα στην οποία εκτελούνται χωρίς να ανοιχθεί η κοιλιά, επεμβάσεις όπως:

  • αφαίρεση κύστεων ενδομητρίωσης
  • λύση συμφύσεων
  • αφαίρεση ή αποκλεισμός υδροσαλπίγγων
  • αφαίρεση ινομυωμάτων

Λαπαροσκόπηση (Διαγνωστική - Επεμβατική) - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Λαπαροσκόπηση (Διαγνωστική - Επεμβατική) - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»