Άδεια Λειτουργίας

Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση» από το 1992

Το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση» είναι το πρώτο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης στο λεκανοπέδιο Αττικής με επίσημη άδεια λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε από την «Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 31ης Οκτωβρίου 2016, Αρ. Φύλλου 3503.

Επιπλέον, στην Κλινική μας χορηγήθηκε από την ίδια αρχή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, με απόφαση που επίσης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.