Έλεγχος Γονιμοποίησης & Εμβρυική Ανάπτυξη

Μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου ακολουθείται η εξής διαδικασία, ανά ημέρα

ΗΜΕΡΑ 1

Την επόμενη ημέρα της ωοληψίας, ελέγχονται μικροσκοπικά τα ωάρια αν γονιμοποιήθηκαν.
Η επιτυχής γονιμοποίηση υποδηλώνεται με την παρουσία δύο προπυρήνων, ένας μητρικής και ένας πατρικής προέλευσης, εντός του ωαρίου.

Τα γονιμοποιημένα ωάρια επιστρέφονται στον επωαστή σε διαφορετικό καλλιεργητικό υλικό και οι ασθενείς ενημερώνονται.

Έλεγχος Γονιμοποίησης & Εμβρυική Ανάπτυξη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
2PN Έλεγχος Γονιμοποίησης 1η ημέρα
Έλεγχος Γονιμοποίησης & Εμβρυική Ανάπτυξη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Έμβρυο 2ης ημέρας
Έλεγχος Γονιμοποίησης & Εμβρυική Ανάπτυξη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Έμβρυο 3ης ημέρας
ΗΜΕΡΕΣ 2 & 3

Το επόμενο βήμα της ανάπτυξης των εμβρύων είναι η διαίρεσή τους σε κύτταρα που λέγονται βλαστομερίδια. Τα έμβρυα αξιολογούνται καθημερινά όσον αφορά τον αριθμό, το μέγεθος, το σχήμα των βλαστομεριδίων, την ύπαρξη ή όχι θραυσμάτων.

Την δεύτερη και τρίτη μέρα μετά την ωοληψία αποτελούνται συνήθως από 4 και 8 βλαστομερίδια αντίστοιχα. Τα έμβρυα συνήθως μεταφέρονται την δεύτερη ή τρίτη μέρα.

ΗΜΕΡΕΣ 4 & 5

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η καλλιέργεια των εμβρύων παρατείνεται έως την πέμπτη μέρα μετά την ωοληψία, που μετά από πολλές διαιρέσεις τα έμβρυα έχουν πάρει την μορφή της βλαστοκύστης.

Έλεγχος Γονιμοποίησης & Εμβρυική Ανάπτυξη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Έμβρυο 4ης ημέρας
Έλεγχος Γονιμοποίησης & Εμβρυική Ανάπτυξη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Βλαστοκύστη 5ης ημέρας
Έλεγχος Γονιμοποίησης & Εμβρυική Ανάπτυξη - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Διευρυμένη Βλαστοκύστη