Μοριακή Βιολογία

Σύγχρονες Τεχνικές στις Υπηρεσίες της Αποτελεσματικής Διάγνωσης

Υπηρεσίες Μοριακής Βιολογίας - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»
Το κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση», προσφέρει σήμερα ολοκληρωμένες διαγνωστικές υπηρεσίες Mοριακής Bιολογίας, της επιστήμης δηλαδή που μελετά τη δομή και λειτουργία του γενετικού υλικού (DNA).

Η μοριακή βιολογία οδήγησε στην καλύτερη κατανόηση των διαφόρων παθήσεων αφού οι περισσότερες έχουν γονιδιακό υπόβαθρο, προσφέροντας έτσι πληροφορίες τόσο στη διάγνωση όσο και στην πρόληψη.

Σκοπός της είναι να δώσει στον θεράποντα οδηγίες ώστε να προσεγγίζει την αιτία της νόσου στοχευόμενα και αποτελεσματικά.

Σήμερα, η χρήση τεχνικών μοριακής βιολογίας στη διάγνωση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

Τα πεδία εφαρμογής τους στη μοριακή διαγνωστική περιλαμβάνουν:

  • Ανίχνευση κυστικής ίνωσης, μεσογειακής αναιμίας και άλλων γενετικά κληρονομούμενων νοσημάτων, αποτελέσματα αλλαγών στο γενετικό υλικό (μεταλλάξεις). Η συνεισφορά του «Μίτωση» στην πρόληψη ή/και στην αποφυγή των νοσημάτων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού μέσα από τον γενετικό έλεγχο ανευρίσκονται άτομα σε κίνδυνο, συμβάλλοντας στη γενετική καθοδήγηση και προγενετική διάγνωση.
  • Ανίχνευση μεταλλάξεων ή/και χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο γενετικό υλικό των εμβρύων κατά την προεμφυτευτική διάγνωση στα πλαίσια εξωσωματικής γονιμοποίησης στο κέντρο «Μίτωση» προλαμβάνοντας γενετικά νοσήματα και αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχίας.
  • Δυνατότητα προσδιορισμού της γενετικής προδιάθεσης σε θρομβοφιλία και άλλα πολυπαραγοντικά νοσήματα όπως είναι η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και μερικοί τύποι καρκίνου.
  • Έγκαιρη ανίχνευση μικροβιακών μολύνσεων (βακτήρια, μύκητες, ιοί) επιτρέποντας τη διαπίστωση λοίμωξης σε αρχικά στάδια και αποτρέποντας έτσι τις σοβαρές επιπλοκές μιας μακροχρόνιας μη ιάσιμης λοίμωξης.