Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα, ένα Παγκόσμιο Φαινόμενο που Εξηγείται και Αντιμετωπίζεται

Υπογονιμότητα θεωρείται η αδυναμία του ζευγαριού να φτάσει στην εγκυμοσύνη, μετά από τακτικές επαφές για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Το διάστημα αυτό, ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, για παράδειγμα, για ένα ζευγάρι σε αναπαραγωγική ηλικία, θεωρείται το ένα έτος, ενώ για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας οι 6 μήνες, τακτικής σεξουαλικής επαφής χωρίς προστασία.

Το 15% των ζευγαριών σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζει δυσκολία στη σύλληψη, ενώ στη χώρα μας 1 στα 6 ζευγάρια απευθύνεται σε ειδικούς επιστήμονες για την αντιμετώπιση θεμάτων γονιμότητας.

Αν και στο παρελθόν υπήρχε η αντίληψη ότι ευθύνεται η γυναίκα, σήμερα είναι γνωστό ότι περίπου στο ήμισυ των περιπτώσεων το πρόβλημα οφείλεται σε ανδρικό παράγοντα.

Κάθε, λοιπόν, εκτίμηση της υπογονιμότητας ενός ζευγαριού θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια ολοκληρωμένη μελέτη του άνδρα, ενώ είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα υπογονιμότητας ενός ζευγαριού αφορά το ζευγάρι ως μονάδα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Σήμερα, η εξέλιξη της επιστήμης, έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, από τις πιο απλές περιπτώσεις έως τις πιο περίπλοκες, διευκολύνοντας την προσπάθεια κάθε ζευγαριού να δει το όνειρό της απόκτησης παιδιού να γίνεται πραγματικότητα.