Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Διαδικασία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στο Κέντρο «Μίτωση»

Έλεγχος γονιμοποίησης και εμβρυική ανάπτυξη

Μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου ακολουθείται η εξής διαδικασία, ανά ημέρα:
DAY 1

Την επόμενη ημέρα της ωοληψίας, ελέγχονται μικροσκοπικά τα ωάρια αν γονιμοποιήθηκαν. Η επιτυχής γονιμοποιήση υποδηλώνεται με την παρουσία δύο προπυρήνων, ένας μητρικής και ένας πατρικής προέλευσης, εντός του ωαρίου. Τα γονιμοποιημένα ωάρια επιστρέφονται στον επωαστή σε διαφορετικό καλλιεργητικό υλικό και οι ασθενείς ενημερώνονται.

DAYS 2 & 3

Το επόμενο βήμα της ανάπτυξης των εμβρύων είναι η διαίρεσή τους σε κύτταρα που λέγονται βλαστομερίδια. Τα έμβρυα αξιολογούνται καθημερινά όσον αφορά τον αριθμό, το μέγεθος, το σχήμα των βλαστομεριδίων, την ύπαρξη ή όχι θραυσμάτων. Την δεύτερη και τρίτη μέρα μετά την ωοληψία αποτελούνται συνήθως από 4 και 8 βλαστομερίδια αντίστοιχα. Τα έμβρυα συνήθως μεταφέρονται την δεύτερη ή τρίτη μέρα.

DAYS 4 & 5

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η καλλιέργεια των εμβρύων παρατείνεται έως την πέμπτη μέρα μετά την ωοληψία, που μετά από πολλές διαιρέσεις τα έμβρυα έχουν πάρει την μορφή της βλαστοκύστης.

Η ανάπτυξη του εμβρύου ανά ημέρα

2PN Ελεγχος Γονιμοποίησης 1η μέρα

2PN Έλεγχος Γονιμοποίησης 1η ημέρα

Έμβρυο 2ης ημέρας

Έμβρυο 2ης ημέρας

Έμβρυο 3ης ημέρας

Έμβρυο 3ης ημέρας

Έμβρυο 4ης ημέρας

Έμβρυο 4ης ημέρας

Βλαστοκύστη 5ης ημέρας

Βλαστοκύστη 5ης ημέρας

Διευρυμένη βλαστοκύστη

Διευρυμένη Βλαστοκύστη

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση