Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Controlul fertilizării și a dezvoltării embrionilor - Fertilizare In Vitro - Centrul FIV Mitosis

Controlul fertilizării și a dezvoltării embrionilor

După fertilizarea ovulelor, la Mitosis, controlul dezvoltării embrionilor are loc în felul următor:
Ziua 1

A doua zi după recoltarea ovulelor se controlează microscopic dacă a avut loc fertilizarea ovulelor. Faptul că fertilizarea a avut loc este semnalat de prezența a doi pronuclei , unul de proveniență maternă și unul de proveniență paternă, în interiorul ovulului. Ovulele fertilizate sunt reintroduse în incubator în mediu de cultură diferit, după care sunt informați membrii cuplului.

Ziua a 2-a și a 3-a

Stadiul imediat următor în dezvoltarea embrionilor este diviziunea lor în celule numite blastomeri. Embrionii sunt evaluați zilnic în ceea ce privește numărul, dimensiunea și forma blastomerilor precum și prezența sau absența fragmentărilor.În zilele 2 și 3 după recoltare embrionii sunt alcătuiți din 4 respectiv 8 blastomeri. Embrionii sunt transferați de regulă în ziua a 2-a sau a 3-a.

Ziua a 4-a și a 5-a

Există însă situații când cultura embrionilor se prelungește până în ziua a 5-a de după recoltare, când după multiple diviziuni și alte modificări ,embrionii devin blastochiste.

Vedeți analitic dezvoltarea embrionilor pe zile

2PN – Controlul fertilizării (ZIUA 1) - Fertilizare In Vitro - Centrul De FIV Mitosis

2PN – Controlul fertilizării (ZIUA 1)

Embrion (ZIUA 2) - Fertilizare In Vitro - Clinicii De FIV Mitosis

Embrion (ZIUA 2)

Embrion (ZIUA 3) - Fertilizare In Vitro - Clinica De FIV Mitosis

Embrion (ZIUA 3)

Embrion (ZIUA 4) - FIV Grecia - Centrul De FIV Mitosis

Embrion (ZIUA 4)

Blastocist (ZIUA 5) - FIV Atena - Clinicii De FIV Mitosis

Blastocist (ZIUA 5)

Blastocist extins - Fertilizare In Vitro - Clinica De FIV Mitosis

Blastocist extins

Pentru mai multe informații
Luați legatura cu Clinica FIV MITOSIS
+30 6940109986
* Vorbim Romaneste