Αποτελέσματα Κύκλων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Εξωσωματική Γονιμοποίηση με Υψηλά Ποσοστά Επιτυχίας

Σήμερα, στο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης «Μίτωση», έχουμε καταφέρει να πετύχουμε σημαντική αύξηση των ποσοστών επιτυχίας μας, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική μας αλλά και μας αναδεικνύει σε μια από τις ασφαλέστερες και ποιοτικότερες επιλογές για τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας.
Στην προσπάθειά μας αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν παράγοντες όπως:

  • Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας που είναι σε θέση να πραγματοποιεί, σήμερα, περισσότερους από τριακόσιους κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ετήσια βάση, με εξαιρετικά αποτελέσματα
  • Η διαρκή επένδυση στη νέα τεχνολογία αλλά και η συστηματική χρήση του νέου μηχανήματος emCell-i που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιπτώσεων που αναλαμβάνουμε
  • Η συνεχή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αλλά και των μελέτών που θέτουν νέα δεδομένα και νέες παραμέτρους στην επιστήμη της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι και το παρακάτω γράφημα με αποτελέσματα που αφορούν θετικές τιμές β-HCG:

Αποτελέσματα Κύκλων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης