Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συμμετοχή σε ένα μεγάλο αριθμό σχετικών συνεδρίων και επιμορφώσεων καθώς και με την απαραίτητη εργασιακή προϋπηρεσία.

Σήμερα ασκεί τα καθήκοντα της Βιολόγου-Υπεύθυνης παραγγελιών και Συστήματος ποιότητας, στο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης «Μίτωση».

Βιογραφικό Σημείωμα

Σόνια Τεφτσόγλου - Εμβρυολόγος Βιολόγος στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»