Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

IMSI – Επιλογή υγιέστερων σπερματοζωαρίων

Η ασφαλής μέθοδος για τον εντοπισμό των καλύτερων από τα καλύτερα σπερματοζωάρια

Στα πλαίσια της εξωσωματικής γονιμοποίησης η πιο διαδεδομένη τεχνική γονιμοποίησης είναι η μικρογονιμοποίηση – ICSI, δηλαδή η μεταφορά ενός σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο με ένεση. Η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου σπερματοζωαρίου γινόταν μέχρι σήμερα με μεγέθυνσή του 400 – 600 φορές υπό το μικροσκόπιο. Με την τεχνική αυτή παρατηρούμε βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του σπερματοζωαρίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε το καλύτερο σπερματοζωάριο για τη γονιμοποίηση του κάθε ωαρίου.

Όμως τα νέα επιστημονικά δεδομένα έδειξαν ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη μορφολογία του σπερματοζωαρίου, όπως κάποιες «φυσαλίδες» οι οποίες ονομάζονται κενοτόπια, η παρουσία των οποίων αποτελεί ένδειξη για το ότι το DNA του σπερματοζωαρίου είναι παθολογικό. Αυτά τα κενοτόπια επειδή είναι πολύ μικρά σε μέγεθος δεν είναι ορατά με τις μέχρι τώρα μεθόδους και έτσι αναπτύχθηκε η τεχνολογία IMSI.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Μέθοδος Επιλογής Υγιέστερων Σπερματοζωαρίων IMSI - Κέντρο Εξωσωματικής «Μίτωση»

Τα μικροσκόπια IMSI με τη χρήση εξειδικευμένων φακών επιτρέπουν τη μεγέθυνση των σπερματοζωαρίων έως και 10.000 φορές δίνοντάς μας τη δυνατότητα να βλέπουμε στο εσωτερικό της κεφαλής τους, με αποτέλεσμα να είναι ορατά πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά, ώστε να καταφέρουμε να εντοπίσουμε και να επιλέξουμε με ακρίβεια αυτά που είναι στην πλέον άριστη κατάστασή τους.

Τα μικροσκόπια IMSI με τη χρήση εξειδικευμένων φακών επιτρέπουν τη μεγέθυνση των σπερματοζωαρίων έως και 10.000 φορές

Υπηρεσίες Εξωσωματικής Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση