Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
GIFT - Clinique de Fécondation In Vitro Grèce Mitosis

GIFT

Il s’agit de l’acronyme anglais pour transfert intratubaire de gamètes, d’ovules et de spermatozoïdes.

Grâce à cette technique, le sperme et les ovules sont directement transférés dans les trompes de Fallope. Par conséquent, pour utiliser cette technique, il faut qu’une trompe au moins soit saine.

GIFT - Mitosis Centre de FIV

Plus d’informations
Complétez le formulaire pour contacter la Clinique FIV Mitosis