Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
GIFT - Clinica Fecondazione In Vitro Mitosis

GIFT

Trasferimento intratubarico di gamete, ovulo e spermatozoo

Questo significa questo metodo che è l’acronimo inglese di queste parole. Con questa tecnica, lo sperma e gli ovuli sono trasferiti direttamente nelle tube; è quindi, necessario che almeno una delle due tube sia fisiologica. Richiede ricovero ospedaliero.

GIFT - Centro di Fecondazione Assistita Mitosis

Maggiori Informazioni
Entra in contatto con la Clinica Mitosis