• el

Ποιες είναι οι νεότερες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης

Τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας μπορούν να βοηθηθούν από τις νέες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Παρακάτω αναφερόμαστε στις σημαντικότερες από αυτές:

1. Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση και Έλεγχος

Ο προεμφυτευτικός έλεγχος είναι μία τεχνική που αποσκοπεί στην επιλογή των υγιέστερων εμβρύων μετά από ανάλυση των εμβρυικών χρωμοσωμάτων. Αντίθετα, η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση χρησιμοποιείται για ζευγάρια με υψηλό κίνδυνο να μεταδώσουν κάποια γενετική ή χρωμοσωμική ανωμαλία στα παιδιά τους.

Βιοψία βλαστομεριδίου
Βιοψία πολικού σωματίου
Βιοψία τροφοβλάστης

Κατά τον προεμφυτευτικό έλεγχο χρησιμοποιείται η τεχνική FISH, μετην οποία ελέγχονται 7 χρωμοσώματα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η τεχνική των μικροσυστοιχιών –CGH. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε γυναίκες άνω των 40 ετών και άντρες με πολλές ανωμαλίες στην μορφολογία των σπερματοζωαρίων τους. Εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις υγιών γονέων που έχουν υποστεί καθ ‘έξιν αποβολές.

Παρά την ευρεία διάδοση των τεχνικών αυτών, έρευνες έχουν αποδείξει ότι δεν αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αντιθέτως, μερικές από αυτές τις έρευνες έδειξαν ότι ο προεμφυτευτικός έλεγχος (PGS) μειώνει τα ποσοστά επιτυχίας και τελικώς των γεννήσεων.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Προεμφυτευτική Διάγνωση – PGD

2. Μεθόδος ΙMSI (Intracytoplasmic Morphological Sperm Injection)

O Δρ. Θεοδόσης Αρκουλής περιγράφει την μέθοδο Επιλογής βέλτιστου σπερματοζωαρίου IMSI

Η τεχνική ΙΜSΙ απευθύνεται σε περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα σπέρματος. Η καινοτόμος αυτή τεχνική έδωσε τη δυνατότητα να πετυχαίνουμε γονιμοποίηση σε άνδρες με πολύ πτωχά σπερμοδιαγράμματα εισάγοντας με μικροβελόνα ένα σπερματοζωάριο σε κάθε ωάριο.

Η επιλογή του συγκεκριμένου σπερματοζωαρίου γίνεται σε μεγεθύνσεις 300-600 φορές ώστε να γίνουν δυνατοί οι μικροχειρισμοί. Νεότερα δεδομένα όμως δείχνουν ότι αυτή η μεγέθυνση δεν είναι η καλύτερη δυνατή καθώς σήμερα η επιλογή των σπερματοζωαρίων έγινε εφικτή σε μεγέθυνση 7.200-10.000 φορές.

Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να δούμε το εσωτερικό των σπερματοζωαρίων και να αναγνωρίζουμε τον αριθμό των κενοτοπίων που περιέχονται. Έχει διαπιστωθεί ότι όσο λιγότερα κενοτόπια έχει ένα σπερματοζωάριο τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας έχει η εξωσωματική γονιμοποίηση. Έτσι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα επιλογής σε μεγάλη μεγέθυνση των καλύτερων σπερματοζωαρίων βελτιώνοντας τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Μέθοδο IMSI

3. Νεότερες Τεχνικές Αξιολόγησης Εμβρύων

Η αξιολόγηση των εμβρύων με μη επεμβατικές τεχνικές αποτελεί μία ουσιαστική πρόοδο της σύγχρονης έρευνας. Με τον όρο επεμβατικές τεχνικές εννοούμε την λήψη κυττάρων από τα έμβρυα ώστε με μοριακή γενετική ανάλυση να αντλήσουμε στοιχεία για την υγεία του συγκεκριμένου κυττάρου και κατ’ επέκταση του εμβρύου.

Με αυτό τον τρόπο, μετρώντας τους μεταβολίτες σε καλλιεργητικό υλικό, δηλαδή ουσίες που ανταλλάσσουν τα έμβρυα με το περιβάλλον τους, μπορούμε να βρούμε ποια από αυτά έχουν τις περισσότερες πιθανότητες εμφύτευσης. Οι τεχνικές αυτές ακούγονται και φαίνονται πολλά υποσχόμενες αλλά μένει να αποδειχθούν στην πράξη ότι δουλεύουν αξιόπιστα και προσφέρουν περισσότερες κυήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης Εμβρύων TIME LAPSE

O Δρ. Θεοδόσης Αρκουλής περιγράφει την μέθοδο Επιλογής βέλτιστου σπερματοζωαρίου IMSI

Μια ακόμη νέα τεχνική είναι η διακεκομμένη βιντεοσκόπηση των εμβρύων. Η τεχνική αυτή μας επιτρέπει να καταγράψουμε σε βίντεο τις πρώτες ημέρες της ζωής των εμβρύων και έτσι να γνωρίζουμε τους ακριβείς χρόνους των κυτταρικών διαιρέσεων. Οι χρόνοι αυτοί μας δίνουν την δυνατότητα να προβλέπουμε την ποιότητα των εμβρύων και επομένως την πιθανότητα να αυξήσουμε τα ποσοστά κυήσεων.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Μέθοδος Αξιολόγησης Εμβρύων TIME LAPSE

4. Κρυοδιατήρηση Ωαρίων

O Δρ. Θεοδόσης Αρκουλής περιγράφει την μέθοδο Επιλογής βέλτιστου σπερματοζωαρίου IMSI

Η κρυοδιατήρηση ωαρίων ξεκινά με την πρώτη επιτυχή εγκυμοσύνη το 1986 αλλά έκτοτε η μέθοδος δεν ευδοκίμησε λόγω των χαμηλών ποσοστών επιτυχίας. Μετά την πρώτη δημοσίευση με την επιτυχή μέθοδο της υαλοποίησης (Kuleshova 1999) το ενδιαφέρον των ερευνητών ανανεώθηκε. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις, τα ποσοστά κυήσεων με την υαλοποίηση των ωαρίων είναι παρόμοια με αυτά της τεχνικής κρυοδιατήρησης εμβρύων. Οι τεχνικές αυτές πρωτο-χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην Ιταλία, όπου το νομικό πλαίσιο απαγόρευσε την κρυοδιατήρηση εμβρύων. Η αποτελεσματικότητά της είναι πολύ καλή αλλά η μακροχρόνια παρακολούθηση των νεογνών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η κρυοδιατήρηση ωαρίων απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες που θα υποβληθούν σε χημειοθεραπεία λόγω κάποιου καρκίνου με αποτέλεσμα να καταστραφούν πολλά από τα ωοθυλάκιά τους. Επίσης, πολλές γυναίκες χωρίς σύντροφο ή σκοπό τεκνοποίησης ζητούν να κρυοδιατηρήσουν τα ωοθυλάκιά τους ώστε να τα έχουν διαθέσιμα στο μέλλον. Επίσης σήμερα είναι εφικτή η κρυοδιατήρηση ωοθηκικού ιστού που λαμβάνεται με λαπαροσκόπηση και ακολούθως IVM.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Κρυοδιατήρηση Ωαρίων

31 Οκτωβρίου 2017