Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Das bereits 1992 gegründete „Mitosis“ Zentrum für In-vitro-Fertilisation stellt heute das das einzige Zentrum assistierter Reproduktion in den südlichen Vororten Athens dar. Dank seiner Infrastruktur, seiner Ausstattung sowie dem erfahrenen und hochqualifizierten Personal hat es heute eine einmalige Referenz, was Dienste im IVF-Bereich betrifft.

Mehr über das „Mitosis“ IVF-Zentrum »

IVF Protokolle & Behandlungspläne

Klicken Sie hier, um die Abbildungen groß anzuzeigen