Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Thrombophilie-Mutationen

Die häufigsten Mutationen bei der erblichen Thrombophilie betreffen:

 1. R506Q im Blutgerinnungsfaktor V (FV-Leiden)
 2. Η1299R im Blutgerinnungsfaktor V (FV-HR2)
 3. G20210A im Prothrombin-Gen
 4. C677Τ und A1298C im MTHFR-Gen
 5. 4G/5G Polymorphismus im PAI-1-Gen
 6. V34L im Faktor VIII (FactorVIII)
 7. -455 G>A im β-Fibrinogen-Gen
 8. L33P Polymorphismus im Glykoprotein GPIII (HPA1 a/b)
 9. Ins/Del Polymorphismus im Angiotensin-Gen (ACE)
 10. R3500Q im Apolipoprotein B (ApoB)
 11. Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 Gonotypen von Apolipoprotein E (ApoE)