Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Dr. Theodosis Arkoulis

Head of Mitosis In Vitro Fertilization Center – IVF expert

Dr. Theodosis Arkoulis - IVF expertDr. Theodosis Arkoulis , obstetrician-gynecologist, In vitro Fertilization expert, is a graduate of the Medical School of the National and Kapodistrian University of Athens. He specialized in Obstetrics – Gynecology at the University of Patras, where he wrote his doctoral dissertation.

He specialized in the field of medically assisted reproduction in the Royal Women Hospital of Melbourne (Australia) as a fellow. He obtained a research fellowship in the field of reproduction at the University of Melbourne (Reproductive Biology unit).

He has 23 publications on issues of human reproduction and fertility for the last 20 years. He has been Head of Mitosis IVF Center since 1992.

View Theodosios Arkoulis's LinkedIn profile Dr. Theodosis Arkoulis Curriculum Vitae

More about Mitosis IVF Center