Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Male Infertility - Mitosis IVF Clinic Greece

Male Infertility

Effective dealing with the most complex cases of male infertility

The evaluation of the man mainly includes a spermogram, a hormonal profile and a scrotal ultrasound.

Mitosis IVF Centre can address any problem regarding the sperm and succeed in fertilizing the woman’s eggs by using the most advanced IVF techniques.

Infertility in Mitosis IVF Clinic

More Information
Get in touch with the Mitosis IVF Clinic