Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Pregnancy in Mitosis IVF Clinic Greece

Pregnancy in Mitosis IVF Clinic

The pregnancy test is done 14 days after egg collection. If this test is positive, an ultrasound follows to confirm the existence of a bag or bags of pregnancy and after that the fetal heartbeats.

The specialized personnel of IVF Centre “Mitosis” is close to the future mother following the progress of the pregnancy.

Pregnancy in In Vitro Fertilization Clinic Mitosis
More Information
Get in touch with the Mitosis IVF Clinic