Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Dott. Theodosis Arkoulis

Direttore Scientifico del Centro “Mitosi” – Specialista della Fecondazione In vitro

Dott. Theodosis Arkoulis - Direttore Scientifico del Centro “Mitosi” – Specialista della Fecondazione In vitroIl Dott. Arkoulis Theodosis, Ostetrico-Ginecologo, Specialista della Fecondazione in vitro, è laureato dalla Facoltà di Medicina all’Università di Atene e si è specializzato in Ostetricia-Ginecologia all’Università di Patrasso, dove ha compiuto la sua tesi di dottorato.

Si è specializzato in materia di riproduzione medicalmente assistita al Royal Women Hospital di Melbourne (Australia) nella posizione di yellow. Ha ottenuto una borsa di studi per ricerca sui temi della riproduzione all’Università di Melbourne (Reproductive Biology Unit).

Ha 23 pubblicazioni al suo attivo sui temi della riproduzione e della fertilità umana, durante i 20 ultimi anni. Dal 1992 è a capo del Centro di Fecondazione In Vitro del Pireo “Μitosi».

Dott. Theodosis Arkoulis LinkedIn - FIV Grecia Dott. Theodosis Arkoulis Curriculum Vitae

Maggiori informazioni di Centro di Fecondazione in vitro “Mitosi”