Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Research Activity

Research activity of Mitosis IVF personnel

Mitosis IVF personnel stands out not only for the care it offers, its personalized intervention strategy and its high success rates, but it also contributes to the promotion of IVF reproductive technology by involving in significant research activity leading to relevant publications.

Here you can read either a brief or a detailed account of our research findings by downloading the respective files in pdf.