Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Infertilité masculine - La Clinique de Fécondation In Vitro Mitosis

Infertilité masculine

Solutions efficaces même dans les cas les plus compliqués de sous-fertilité masculine

L’évaluation de l’homme comprend surtout un spermogramme, un profil hormonologique et une échographie du scrotum.

Le Centre de Fécondation in vitro “Mitosis” peut proposer des solutions à n’importe quel problème que le sperme pourrait présenter en utilisant les techniques les plus modernes pour réussir à féconder les ovocytes.

En savoir plus sur l’infertilité masculine

En savoir plus sur l’infertilité

Plus d’informations
Complétez le formulaire pour contacter la Clinique FIV Mitosis