Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Grossesse - Clinique de Fécondation In Vitro Grèce Mitosis

Grossesse

Le test de grossesse est effectué 14 jours après le prélèvement des ovocytes. S’il est positif et qu’une grossesse est confirmée, il est suivi d’une échographie pour vérifier la présence du sac gestationnel et le rythme cardiaque de l’embryon.

Le personnel du centre de fécondation in vitro «Mitosis» accompagne la femme tout au long de sa grossesse et en assure le suivi étape par étape.

Grossesse - Mitosis – Centre de Fécondation in vitro (FIV) en Grèce
Plus d’informations
Complétez le formulaire pour contacter la Clinique FIV Mitosis