Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Mary Mitropoulou

Medico-embriologo

Mary Mitropoulou - Medico-embriologo - FIV Atene

La dottoressa Mary Mitropoulou è laureata in medicina alla facoltà di Medicina dell’Università di Patrasso. ‘E un embriologo specializzata nei Centri di Fecondazione in Vitro all’estero e membro della Commissione Consultiva della Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE).

Ha sette pubblicazioni a suo attivo in congressi all’estero e in Grecia sul tema della riproduzione umana. E responsabile del laboratorio di embriologia del Centro di Fertilizzazione in vitro “Mitosi” dal 1992.

Curriculum Vitae

Maggiori informazioni di Centro di Fecondazione in vitro “Mitosi”