Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Vaia Gota

Biologa specialista in Biologia Molecolare

Vaia Gota - Biologa specialista in Biologia Molecolare - FIV Grecia

Biologa Molecolare, laureata dal reparto di Biochimica e Biotecnologia dell’Università di Tessalia. Titolare di un dottorato dal reparto di medicina dell’Università Capodistriaca di Atene, nel settore delle neoplasie ematologiche.

Possiede un’esperienza di sei anni nell’applicazione delle tecniche della biologia molecolare per la diagnosi.

Curriculum Vitae

Maggiori informazioni di Centro di Fecondazione in vitro “Mitosi”