Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Vaia Gota

Biolog

Vaia Gota - Biolog, specializat biologie moleculară - Fertilizare in Vitro Mitosis - FIV Grecia

Biolog, specializat în biologie moleculară, a absolvit secția de Biochimie și Biotehnologie a Facultății din Thesalia, dobândind ulterior doctoratul la Facultatea de medicină din Atena, în domeniul neoplaziilor sangvine.

Posedă o experiență excelentă în aplicațiile diagnostice ale tehnicilor de biologie moleculară.

Citiți aici CV-ul biologului Vaia Gota

Vedeți mai multe despre Centrul De Fertilizare In Vitro Mitosis